woensdag 22 januari 2014

Werken met de iPad, dhr. Heinemans


Of ik een stukje wil schrijven in het blog van de iPadklas? Natuurlijk wil ik dat, maar wat is de boodschap die ik heb? Wat vind ik van het werken met de iPad? Heeft het alleen maar voordelen of kom ik ook nadelen tegen?


Om maar met de deur in huis te vallen: ik vind het moeilijk. Ik repareer computers van vrienden en collega’s, ben een iPhonegebruiker van het eerste uur, had altijd een iPod en zowel met Windows als OSX kan ik overweg. Het werken met een iPad in de klas zal dus wel een makkie worden. Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dus is integratie in het onderwijs een volgende logische(?) stap. Daarnaast vind ik dat ik als lid van de schoolleiding van dichtbij moet ervaren of en hoe een device een les kan verrijken.


Tot zover de verwachtingen. In de praktijk verloopt het allemaal wat stroever. Natuurlijk zie ik de voordelen: ik heb weinig kopieerwerk, bereik mijn leerlingen van A3A snel,  zij raken geen aantekeningen meer kwijt en als er een les verschoven wordt, hebben ze meestal toch de juiste ‘ boeken’ bij zich.


Toch merk ik ook dat ik moeite heb met het onbekende: leerlingen zijn sneller afgeleid, communiceren onopvallender (voor mij in ieder geval) met elkaar. Daar waar je vroeger als docent zag dat een leerling een briefje doorgaf aan een andere leerling voorzien van lachwekkende tekst, daar zie ik nu alleen maar leerlingen grijnzen naar elkaar, niet wetende wat de boodschap was, wie de ontvanger is, maar vooral wie de ontvanger is.

Maar goed, je kunt als docent nu eenmaal niet alles onder controle hebben.

Tot nu toe gebruik ik de iPad voornamelijk als digitaal boek, iets wat ik dit schooljaar nog wil uitbreiden. Binnenkort starten we met spreekbeurten en wat is er mooier om aan het eind van de spreekbeurt de leerlingen om hun mening te vragen op een interactieve manier? Met één druk op de knop de sterke en de zwakke punten van de spreker op het bord. Want kritiek geven, is ook  iets wat ik leerlingen wil leren. Helaas merk ik in de praktijk dan men dit moeilijk vindt, tenzij het kritiek is die de docent betreft. Vragen in het verleden aan leerlingen wat zij van een spreukbeurt vonden, leverde te vaak een gemompeld “ja, was wel goed” op.  Met behulp van de iPad hoop ik de drempel tot het leveren van terechte kritiek naar elkaar toe te verlagen.


Verder ben ik erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van collega Bröcheler. Hieruit zal moeten blijken of het werken met een device aantoonbaar betere resultaten oplevert.  Ongeacht de uitkomst van dit onderzoek is mij nu al duidelijk dat niet alleen de leerlingen deze uitkomsten zullen beïnvloeden, maar het met name de bevlogen docent is die een groot stempel zal drukken op de uitkomsten.  Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

I. Heinemans
teamleider brugklassen en docent Nederlands

maandag 6 januari 2014

iPad project Wiskunde, dhr. H. Kusters


iPad project Wiskunde
Klas A2A
H. Kusters
schooljaar 2013-2014


Sinds dit schooljaar doet wiskunde in klas A2a ook mee aan de pilot “Met de ipad op pad”. Toen mij gevraagd werd om mee te doen, heb ik meteen “ja” gezegd. Ik ben namelijk heel erg benieuwd welke meerwaarde een tablet voor het leren van wiskunde uiteindelijk kan hebben. Tijdens het eerste trimester zijn we in de wiskundeles vooral oriënterend en onderzoekend met de ipad bezig geweest. We hebben tot nu toe voornamelijk gekeken welke apps geschikt zijn voor het wiskunde-onderwijs. Hieronder volgt een verslag van de activiteiten die we tot nu gedaan hebben.
Meteen vanaf het begin gebruiken de leerlingen een pdf-kopie van het wiskundeboek op de ipad. Dit is natuurlijk al een voordeel. Geen zware boeken meeslepen en altijd je boek bij je. Het “digitale”boek werd verstrekt via de app “Dropbox”. Vanaf het volgende trimester zullen we gaan kijken of we met de app “Pdf-expert” ook aantekeningen in het digitale boek kunnen gaan maken.

De eerste app die de leerlingen al snel hadden gevonden was “My script calculater”. Door middel van handschriftherkenning geeft deze app het antwoord van een berekening die je op de ipad hebt geschreven. Tijdens de reken- en wiskundelessen gebruiken de leerlingen deze app vaak om zelf gemaakte berekeningen en antwoorden te controleren.In de rekenlessen maken we gebruik van een digitale interactieve rekenmethode “Rekenblokken”. Dit is een digitale interactieve rekenmethode waarin de docent de resultaten van de leerlingen kan volgen. Jammer genoeg is deze methode nog niet beschikbaar in een app. Maar met behulp van de hulpapp “Puffin” kunnen de leerlingen deze methode in de klas toch op hun ipad gebruiken. Helaas is het huidige wifi-netwerk ontoereikend en kunnen we deze activiteit niet altijd optimaal inzetten. Hopelijk krijgen we op school snel een goed werkend wifi-netwerk.Om te controleren of de leerlingen de leerstof begrepen hebben, gebruik ik de response-software van het digibord. De leerlingen geven met de ipad antwoord op meerkeuze en/of open vragen die ze op het bord en op hun ipad zien. Als alle leerlingen de antwoorden op de vragen hebben gegeven, krijgt de docent een overzicht van de resultaten per vraag en van de hele toets. Op deze manier kun je heel snel zien welke leerlingen welke onderdelen nog niet goed begrepen hebben.
 


Tijdens de wiskundeles gebruiken we ook de app “Proconnect”. Met deze app kunnen leerlingen contact maken met het digibord. Leerlingen geven bijvoorbeeld antwoorden op meerkeuze of goed/fout-vragen die de docent op het bord heeft gezet. Ook kan de docent hiermee een op het digibord klaargezette of geschreven opdracht doorsturen naar de ipads van alle leerlingen. Nadat de leerling de opdracht heeft uitgewerkt op de tablet sturen ze dit weer terug naar het bord. De docent kan op deze manier de uitwerkingen van leerlingen op het bord vergelijken en bespreken. Door deze mogelijkheid wordt de interactiviteit binnen de klas veel groter.
Met deze app kun je ook met behulp van een spelvorm de rekenvaardigheid aanleren. De “muizenrace” is bijvoorbeeld een wedstrijd waarin je door snel goede antwoorden te geven op hoofdrekensommetjes winnaar kunt worden.


Een andere activiteit die we dit trimester zijn gestart is het maken van uitlegfilmpjes door de leerlingen. Met behulp van de app “Educreations” maken leerlingen nadat de leerstof is uitgelegd èn verwerkt zelf een uitlegfilmpje. Met deze leeractiviteit spreek je bij de leerling een hoger leerniveau aan. Hieronder zie je een geweldig voorbeeld.


Met behulp van de site “AlgebraKIT-trainer” kunnen leerlingen eindeloos algebraïsche vaardigheden oefenen. “AlgebraKIT-trainer” is een gratis online Computer Algebra Systeem voor het trainen van de algebraische vaardigheden. Het programma genereert oefenopgaven en geeft ook de uitwerkingen. De leerlingen kiezen uit een menu de algebraische vaardigheid die ze willen gaan oefenen. Ze genereren een opgave en maken deze op papier. Met de “AlgebraKIT-trainer” kunnen ze de uitwerkingen controleren.
Ter voorbereiding op het bestuderen van het proefwerk in de proefwerkweek hebben leerlingen met behulp van de app “iMindMap” een overzicht van de leerstof gemaakt. Hieronder staan enkele resultaten van de mindmaps gemaakt door leerlingen.

Tijdens de meetkundelessen hebben we gebruik gemaakt van de app “Geogebra”. Met deze app kun je o.a. meetkunde inzichtelijker  maken. Zo kun je bijvoorbeeld de middelloodlijnen van een driehoek tekenen en zien dat de middelloodlijnen van een driehoek door één punt gaan. Indien je de vorm van de driehoek veranderd zullen de middelloodlijnen door één punt blijven gaan. Je kunt met deze app ook grafieken van formules tekenen en manipuleren. We zullen dit in het volgende trimester gaan gebruiken.