woensdag 28 mei 2014

In beweging met de iPad


Een blog schrijven, altijd lastig.
In een niet al te lang en saai verhaal je ervaringen delen.
Ik ga het proberen.
De iPad klas A3a gaf ik vorig schooljaar ook al les, maar toen had ik nog geen iPad. Het was toen al vaak handig dat de leerlingen er een hadden en ze gebruikten hun iPad om elkaar te filmen zodat we bewegingsanalyses konden maken.
Soms zijn aanwijzingen moeilijk om te zetten in bewegingsverandering, totdat leerlingen letterlijk zien wat ze fout doen. Dan valt het kwartje en gaat het in heel veel gevallen ineens goed.
Vanaf kerst 2013 beschik ik zelf ook over een iPad. Helaas heb ik in de gymzaal geen internet of Wi-Fi en dat maakt het geheel lastig om ter plekke dingen op te zoeken.
De opdrachten om thuis acrogym oefeningen op te zoeken en op te slaan is dan wel handig maar daar voegt een iPad weinig aan toe. De bewegingsanalyses zijn echt fantastisch!!
Ik heb 2 apps gedownload die erg interessant zijn. Helaas zijn ze met internetverbinding nog interessanter omdat ik dan een analyse kan maken naast een perfect uitgevoerde beweging. Nu moet ik een leerling filmen en dan met pijlen en lijnen aangeven wat er mis gaat.
Bij een spelvorm is het ook heel handig want je kunt een stuk van het spel filmen, samen bekijken, slow motion, stilzetten en met lijnen erin tekenen.
Dat voegt enorm veel toe aan je les. Voorheen moest ik van te voren afspreken dat als ik d.m.v. een fluitsignaal het spel stilzette iedereen moest bevriezen. Leuke situaties krijg je dan maar minder effectief natuurlijk. Want je hebt steeds het spel stil liggen.
Kortom is mijn conclusie dat het fantastisch werkt maar ook echt meer zou werken als we internet hadden in de gymzaal! Ik ben van plan om volgend schooljaar de leerlingen zelf toernooi schema’s te laten maken en meer in te gaan op het filmen van elkaars beweging (met namen bij de kleinere turnonderdelen) en dan met je groepje bekijken wat goed gaat en wat niet. Uiteraard eerst thuis een bewegingsanalyse maken van de te oefenen beweging.
Op naar schooljaar 2014-2015! Ik heb er zin in!
P. van Galen

dinsdag 27 mei 2014

Flippen?

Vorig schooljaar ben ik gestart met H2c, de havo iPad-klas. Dit jaar natuurlijk de klas als H3c meegenomen naar een hoger leerjaar. Vorig jaar ben ik ook gestart met flipping the classroom en dit heb ik dit jaar  verder uitgewerkt.

Voor mijn vak economie heb ik flipping the classroom in het begin van dit schooljaar vanaf les 1 weer ingezet. En nu nog sterker dan vorig schooljaar. Van elke les wordt een filmpje opgenomen en leerlingen schrijven deze les over in hun aantekeningenschrift. De volgende les kunnen dan vragen worden gesteld over het filmpje. En de rest van de lestijd wordt besteed aan huiswerk maken en leren. En ik heb nu genoeg tijd om door de klas lopen en hulp bieden bij het maakwerk. Dus leerlingen hebben nu altijd hun huiswerk in orde :-)

Om een goede vergelijking te kunnen maken heb ik het eerste trimester dezelfde proefwerken gegeven als vorig schooljaar in klas 3, toen ik flipping the classroom nog niet had toegepast. Het gemiddelde viel ruim één punt hoger uit. Flippen werkt!

Maar als groot voordeel moet ik toch ook echt benoemen dat als leerlingen een les missen er niets meer aan de hand is. De les kan thuis bekeken worden. En ook nog zo vaak als je wilt. Voor een proefwerk kun je desgewenst alle filmpjes nogmaals bekijken. Heerlijk toch, zo'n docent op afroep.

De lessen van de stagiaire waren natuurlijk anders dan de lessen van de eigen docent. En ook dan is het voor mij als docent geen extra moeite om de lessen op te nemen en te flippen. Zo kregen de leerlingen de lessen zelfs op twee manieren aangeboden.

Zoals je kunt lezen, ik ben enthousiast! Ik zal in de toekomst blijven flippen en proberen steeds professionelere filmpjes te gaan maken.

Mevr. van der Wal