dinsdag 27 mei 2014

Flippen?

Vorig schooljaar ben ik gestart met H2c, de havo iPad-klas. Dit jaar natuurlijk de klas als H3c meegenomen naar een hoger leerjaar. Vorig jaar ben ik ook gestart met flipping the classroom en dit heb ik dit jaar  verder uitgewerkt.

Voor mijn vak economie heb ik flipping the classroom in het begin van dit schooljaar vanaf les 1 weer ingezet. En nu nog sterker dan vorig schooljaar. Van elke les wordt een filmpje opgenomen en leerlingen schrijven deze les over in hun aantekeningenschrift. De volgende les kunnen dan vragen worden gesteld over het filmpje. En de rest van de lestijd wordt besteed aan huiswerk maken en leren. En ik heb nu genoeg tijd om door de klas lopen en hulp bieden bij het maakwerk. Dus leerlingen hebben nu altijd hun huiswerk in orde :-)

Om een goede vergelijking te kunnen maken heb ik het eerste trimester dezelfde proefwerken gegeven als vorig schooljaar in klas 3, toen ik flipping the classroom nog niet had toegepast. Het gemiddelde viel ruim één punt hoger uit. Flippen werkt!

Maar als groot voordeel moet ik toch ook echt benoemen dat als leerlingen een les missen er niets meer aan de hand is. De les kan thuis bekeken worden. En ook nog zo vaak als je wilt. Voor een proefwerk kun je desgewenst alle filmpjes nogmaals bekijken. Heerlijk toch, zo'n docent op afroep.

De lessen van de stagiaire waren natuurlijk anders dan de lessen van de eigen docent. En ook dan is het voor mij als docent geen extra moeite om de lessen op te nemen en te flippen. Zo kregen de leerlingen de lessen zelfs op twee manieren aangeboden.

Zoals je kunt lezen, ik ben enthousiast! Ik zal in de toekomst blijven flippen en proberen steeds professionelere filmpjes te gaan maken.

Mevr. van der Wal

Geen opmerkingen:

Een reactie posten